Бабино Село

Добре дошли в “Бабино село” - традиционен български ресторант, където всяко ястие притежава история и български акцент.

Общи Условия

Приети на 10.06.2023г.

  1. ПРЕДМЕТ

Чл.1.1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „ВИК 2017” ЕООД, ЕИК: 204588916, по-долу наричано „Бабино село“, от една страна, и всички физически и юридически лица потребители и посетители на уебсайта www.XXX.bg, по-долу наричан „САЙТ”, от друга.

Чл.1.2 С натискането на всеки бутон, линк или текст, които се намират на интернет адрес www.XXX.bg, всички които ползват сайта приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и политиката за поверителност на Сайта.

  1. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2.1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „ВИК 2017” ЕООД.

Чл. 2.2. Седалището и адресът на управление е: гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. Разсадника, бл. 87.

Чл. 2.3. Горепосоченият адрес може да се използва за кореспонденция и евентуални жалби по Закона за защита на потребителите, заедно с тел.: 0885 197 393 и ел. поща: poruchki@babino-selo.com.

III. ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 3. Съгласно Общите условия долуспоменатите термини имат следното значение:
“Лични данни” представляват всякаква информация, отнасяща се до физическо или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез IP адрес или други признаци.
„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва съдържанието, услугите и/или информацията на Сайта, както и всяко лице посетило и пожелало използването на услугите на място.
„Ресторант” е физическото пространство, търговска площ, намираща се на адрес: гр. София, р-н Красна поляна, ж.к. Разсадника, бл. 87.
„Уебсайт” e всяка информация и съдържание на адрес www.XXX.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 4.1. Потребителят се задължава да спазва всички правила и норми описани в САЙТА, както и тези за които е информиран на място в РЕСТОРАНТА.

Чл. 4.2. Потребителят няма право да възпрепятства работния процес на персонала на Бабино село, както и да пречи на останалите потребители, по какъвто и да е начин.

Чл. 4.3. Потребителят има право да промени или отмени резервацията си:
А) До 3 дни преди резервираната дата, като 100% от заплатеното капаро ще бъде възстановено обратно по банков път, на сметка предоставена от него;

Б) В срок по-малък от 3 дни преди резервираната дата, като заплатеното капаро не се възстановява, за да се покрият разходите по приготвянето на храна и пропуснати ползи.

Чл. 4.4. Потребителят няма право да внася хранителни и алкохолни продукти в РЕСТОРАНТА и при установяването на подобни действия губи правото си на използване на услугите предоставяни от Бабино село.

Чл. 4.5. Потребителят поема цялата отговорност за настъпили събития, злополуки и вреди, както и носи отговорност за всички причинени вреди на РЕСТОРАНТА, персоналът или други клиенти. Ресторантът не носи отговорност и вина за злополучи, инциденти и други щети и вреди.

Чл. 4.6. Потребителят се задължава да не зарежда, не разполага на сървър асоцииран с Бабино село и САЙТА, както и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

А) Съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човешко същество, както и материали съдържащи кадри от катастрофи и други тежки инциденти;

Б) С порнографско или открито сексуално съдържание;

В) Представляващи търговска тайна или друга конфиденциална информация, както и такива, които са обект на право на интелектуална собственост;

Г) Включващи информация за пароли, потребителски имена, както и всякъкъв софтуер за достъп до такива пароли или права;

Д) Противоречащи на морала и добрите нрави, българското законодателство, приложимите закони, настоящите Общи условия и етиката.

  1. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 5.1. Бабино село приема и обявява на сайта си Политика на поверителност.

Чл. 5.2. С извършване на плащане по резервацията, като и с доплащане на място, всеки потребител или клиент дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел да бъдат съхранявани и обработвани от Бабино село за целите, посочени в Общите условия и Политиката на поверителност.

  1. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 6.1. „ВИК 2017” ЕООД e собственик на цялото съдържание на сайта, в това число на търговското название Бабино село, логото и търговските марки негова собственост. Всички материали, публикувани и видни на сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове и всяка тяхна употреба е като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7.1. Бабино село запазва правото си да промени едностранно Общите условия, Политиката на поверителност, както и Политика за бисквитките, за което може да информира потребителите, като публикува новите на САЙТА.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 8.1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 8.2. Въпроси, запитвания и консултации се отправят онлайн чрез email: poruchki@babino-selo.com или на телефон 0885 197 393.

Чл. 8.3. Надзорни органи:

А) Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

Б) Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg;

  1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

9.1. Бисквитките са малки файлове, съдържащи цифри и букви, които се съхраняват на устройство от което посещавате даден уебсайт. Бисквитките използваме с цел подобряване на потребителския опит на XXX.com.

9.2. Повече информация за бисквитките можете да намерите тук http://www.allaboutcookies.org/

9.3. Бисквитките се използват за анализиране на посещаемоста на сайта и оптимизирането му, както и други функции като навигация и предпочитания.

9.4. В случай, че блокирате бисквитките е възможно да нямате достъп до част от нашите услуги и информация.

За Контакт с нас

Телефонен Номер

+359 885 197 393

Бабино село

Контакт с нас

E-Mail Адрес:

contact@babinoselo.com

Телефонен номер:

+359 885 197 393

Работно Време

Всеки Ден
9:00 - 20:30 часа

Следете ни в Facebook

Scroll to Top